Dla rodziców

 

INFORMACJE OGÓLNE DLA RODZICÓW WYCHOWANEK MOW W LEŚNICY

Ze względu na szczególny charakter placówki w celu wzmocnienia oddziaływań wychowawczych prosimy o stały kontakt z dzieckiem i pracownikami Ośrodka. Poniżej  informacje, które usprawnią naszą współpracę:

 1. Wychowanka  może  otrzymywać od rodziny (opiekunów prawnych) korespondencję oraz paczki.
 2. Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani do zaopatrywania podopiecznych w następujące artykuły:
  1. odzież i obuwie stosownie do pory roku, środki higieny osobistej (mydło, pasta do zębów, szczoteczka do zębów, szampon, dezodorant „w kulce”,  proszek do prania, płyn do płukania tkanin, podpaski, itp.) ZABRANIA SIĘ WYCHOWANKOM POSIADANIA KOSMETYKÓW W SPRAYU!
  2. książki i ćwiczenia oraz zeszyty i przybory szkolne,
  3. w razie potrzeby – leki (dowiezione osobiście przez opiekuna).
 3. Zabrania  się wysyłania w paczkach łatwo psujących się artykułów spożywczych, napojów alkoholowych, środków psychoaktywnych, papierosów, pieniędzy i leków. Za pieniądze lub  rzeczy wartościowe przesłane w liście, lub paczce Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Pieniądze dla wychowanki można przesyłać przekazem pocztowym.
 5. Wychowanki obowiązuje zakaz noszenia i posiadania wszelkiej biżuterii, za wyjątkiem jednej pary małych kolczyków w uszach.
 6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w placówce przez wychowankę w przypadku ucieczki, niepowrotu z urlopowania,  nieusprawiedliwionej nieobecności.
 7. Telefony komórkowe (i karty SIM) oraz inny sprzęt elektroniczny  muszą zostać bezwzględnie zdeponowane u wychowawcy grupy w Internacie. Korzystanie z telefonu uzależnione jest od oceny zachowania wychowanki. Szczegółowe zasady dostępu do telefonu zawarte są w Regulaminie Oceniania Zachowania.
 8. Leki od rodziców (opiekunów prawnych) mogą być przekazane wyłącznie wychowawcy  na wyraźne zlecenie lekarza.
 9. Rodzice / opiekunowie prawni wychowanki zobowiązani są do pokrywania  kosztów szkód i strat wyrządzonych przez  nią na terenie Ośrodka.
 10. Istnieje możliwość kontaktu z wychowanką za pomocą telefonu stacjonarnego pod nr tel. 77 461 52 16 wew. 21 – parter, 22 – I piętro; codziennie w godz. od 20:00  do 21:00, a w dni wolne od nauki w godz. od 14:00 do 18:00.

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA

Danuta Nowak:

poniedziałek: 10.00-15.00   środa:9.00-15.00

wtorek 14.00-18.00   czwartek: 13.00-17.00   piątek:11.00-14.00

GODZINY PRACY PSYCHOLOGÓW

ZOFIA PROCZKA–ŚNIEŻEK

 • Wtorek: 12:00 – 18:00
 • Środa: 11.00-16.00

MONIKA MURLOWSKA

 • Poniedziałek: 12.05-15.35
 • Czwartek: 10.55-12.55;  13.50-15.50
 • piątek 10.50-15.20