Zajęcia kółka fotograficznego

Wychowanki w ramach zajęć kółka fotograficznego na początkowych spotkaniach zapoznawały się z nowym sprzętem pozyskanym z programu “Laboratoria przyszłości”, Uczyły się obsługi urządzenia, sprawdzały funkcje i możliwości aparatu. Wykonywały pierwsze zdjęcia oraz nagrania. Kolejnym etapem było wykonywanie zdjęć i nagrań podczas wydarzeń kulturalnych w MOW takich jak warsztaty bębniarskie, zajęcia z instruktorkami fitness oraz utrwalanie spotkań w ramach programu “Recepta na uśmiech”. Efekty swojej pracy zamieszczały na profilu placówki „Mow Lesnica” na Facebook.