Ekoaktywni: prezent dla przedszkola w Leśnicy.

Ekoaktywni pod opieka Pana Tomka Motyki, Bogdana i Ewy Hajduk, w ramach poznawania tajników prac w ogrodzie wysiali wiosną nasiona dyni ozdobnej, sezonowych warzyw oraz kwiaty.  Jesienią, kiedy dynie już wyrosły, nasze wychowanki podarowały kilka okazów do leśnickiego przedszkola, aby dzieci przystroiły swoje sale. W podziękowaniu dostaliśmy piękną laurkę.  Realizowanie prac w ogrodzie uczy szacunku do pracy, a jej efekty dają dużo radości. Podjęty trud zostaje nagrodzony owocami, warzywami lub pięknymi kwiatami. Plony są zagospodarowywane przez poszczególne grupy wychowawcze oraz wykorzystywane przez kuchnię placówki, duża część zostaje zmagazynowana na zimę. Praca w ogrodzie i na polu jest elementem konstruktywnych oddziaływań w procesie resocjalizacji naszych wychowanek. Poprzez uczestnictwo w zajęciach w ogrodzie kształtujemy u dziewcząt poczucie sprawczości, uczymy systematyczności i odpowiedzialności, tworzymy osobowość bardziej odporną na stres wywołany wysiłkiem. Ponadto  łamiemy stereotypy funkcjonujące w ich przekonaniu, że praca na polu i uprawa ziemi jest powodem do wstydu. Wychowanki kształtują kompetencje społeczne potrzebne do dalszej nauki, a w przyszłości pracy zawodowej. Ponadto poznanie własnych możliwości, zdobywanie nowych doświadczeń życiowych  itp. wzmacnia samoocenę, a co za tym idzie minimalizuje wykluczenie społeczne.