Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi- prezentacja projektu gimnazjalnego

05 kwietnia 2019 r. uczennice klasy III gimnazjum MOW Amelia i Klaudia dokonały prezentacji
gimnazjalnego projektu edukacyjnego p.t.: „WPŁYW ZANIECZYSZCENIA POWIETRZA NA ZDROWIE
LUDZI”. Ponieważ prezentacja przybrała formę rozprawy sądowej dziewczyny zmuszone były prosić o
pomoc kilka koleżanek oraz Panią Dyrektor i Panią Małgosię – wychowawczynię klasy. Prezentacja
miała miejsce na stołówce szkoły, odbyła się przed całą społecznością szkolną i chyba wszystkim
bardzo się podobała. Dzięki prezentacji społeczność Ośrodka pogłębiła swoją wiedzę na temat
wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka i jak poprawić stan powietrza.