Wizyta niezwykłego gościa.

19 września 2018 r. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Leśnicy miał przyjemność gościć  pana Jean-Martina Solt.  Jean-Martin Solt to francuski aktor, ekspert ds. form teatralnych, dyplomowany pedagog, który opracował wykorzystanie form teatralnych w celach pedagogicznych w ramach licznych warsztatów i szkoleń z różnymi grupami docelowymi. Jean-Martin Solt bierze udział w wielu projektach edukacyjnych, kulturalnych, a także w badaniach naukowych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym dla różnych ministerstw, a w szczególności dla ministerstwa kultury, edukacji i kształcenia ustawicznego w Niemczech, Francji, Belgii, Luxemburgu oraz Włoszech.

Wychowanki MOW uczestniczyły w warsztatach: “Zatrzymanie w ruchu lub Rytmiczny Teatr Figur “[oryg. Rhythm & Stop Theater ® RST]. Warsztaty miały na celu rozwijanie kompetencji społecznych i interpersonalnych (kreatywność, dynamizm działania, komunikatywność, elastyczność, inicjatywa, współpraca w grupie, zarządzanie czasem, odporność na stres) oraz wzrost motywacji.

Metoda „Zatrzymanie w ruchu”  opiera się na synergicznym połączeniu form teatralnych, które pracują z „ludzkimi rzeźbami” i rytmem lub elementami rytmicznymi, jak i bardzo ograniczonym, ale za to precyzyjnie ukierunkowanym wykorzystaniem języka i ruchu. RST łączy kreatywność jednostki z kreatywnością grupy oraz ekspresyjność jednostki z ekspresyjnością grupy. Umożliwia zaangażowanie i udział WSZYSTKICH uczniów (ekstrawertyków, introwertyków, nieśmiałych, tzw. klownów klasowych, zdolnych, z trudnościami w nauce, doświadczonych w sztukach teatralnych lub nie).

Warto wspomnieć, że Jean Martin Solt mówi biegle po francusku, po niemiecku i po angielsku, dlatego też uczennice mogły sprawdzić się również pod względem językowym. Bardzo pomogła nam również zaproszona przez pana Solta pani Barbara Lustig, która komunikowała się po francusku,  niejednokrotnie wspierała pana Solta.

Uczniowie byli zachwyceni wynikami swojej pracy, która została udokumentowana w formie filmów i zdjęć. Zabawa pomogła zharmonizować  własny świat wewnętrzny wychowanek  z otaczającym je światem relacji społecznych. Udział w zajęciach to pierwszy krok do wszechstronnego wykorzystania poznanej metody w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Leśnicy w pracy pedagogicznej lub artystycznej. Warsztaty zorganizował koordynator projektu, bibliotekarz pan Sławek.