Cały Ośrodek czytał

9 września 2018 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Leśnicy odbyła się kolejna odsłona akcji Narodowego Czytania. Tegoroczną pozycją było „Przedwiośnie”  Stefana Żeromskiego.

Przygotowania do tego dnia rozpoczęły się wybraniem uczestników oraz rozdaniem fragmentów powieści wybranych przez bibliotekarza. We wspólnym czytaniu uczestniczyli: wychowanki, dyrektor placówki, zastępca dyrektora, nauczyciele oraz pracownicy administracji.

Podstawowym celem przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

To wydarzenie na stałe weszło w nasz szkolny kalendarz imprez.

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w MOW-ie zostało uwiecznione na pamiątkowym zdjęciu.

Nad sprawnym przebiegiem całej uroczystości czuwał koordynator projektu, bibliotekarz pan Sławek.