„ZAPOMNIANE UCZUCIE CZY MODA, PRAKTYKA WDZIĘCZNOŚCI” – WARSZTATY BIBLIOTERAPEUTYCZNE

Celem warsztatów, które odbyły się w Pedagogicznej  Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu, było zrozumienie przez młodzież współzależności i relacji międzyludzkich. Słowo ma wielką moc! Przekonały się o tym uczestniczki warsztatów biblioterapeutycznych  wychowanki MOW w Leśnicy

Wydarzenie to stanowiło pierwszą część szeregu spotkań, mających na celu pobudzenie młodzieży do samorozwoju, do odkrywania własnej tożsamości, autonomii. Wychowanki będę rozwijać się przez czytanie, a biblioterapia stosowana będzie jako nowoczesna metoda w  procesie edukacji oraz wobec agresji i przemocy wśród młodzieży.