„OTO MA WYCIECZKA”

 Od listopada 2016 r. w naszym Ośrodku realizowany jest projekt „Oto ma wycieczka”, prowadzony przez Stowarzyszenie- Pracownia Rozwoju Osobistego w Opolu. Jest to program profilaktyczny mający na celu trenowanie przez młodzież umiejętności społecznych, interpersonalnych oraz nabywania umiejętności konstruktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach projektu, kolejno w każdej grupie wychowawczej,  realizowane są warsztaty obejmujące tematy: integracji, radzenia sobie ze stresem, komunikacji, asertywności, podejmowania decyzji, poczucia własnej wartości. Prowadzone zajęcia wzbogacone są warsztatami o tematyce hip-hopowej, w czasie których uczestnicy mają okazję spróbować napisać własny tekst i nagrać wspólnie utwór hip-hopowyw profesjonalnym studio nagrań. Realizatorzy projektu, ukazują, że hip – hop może być  muzyką niosącą cenne wartości, a także być ciekawym sposobem wyrażania siebie.

       Prowadzącymi zajęcia są Samuela Migas pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, Tomasz Jarczok pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień oraz Kacper Gudzikowski pedagog zajmujący się profesjonalnie hip—hopem. Program jest współfinansowany przez Krajowe Biuro d.s. Przeciwdziałania Narkomanii.

Do tej pory cykl warsztatów zakończyła grupa III, która nagrała autorski utwór pt. „Barwy świata”.