Dzienne Archiwa: 31 stycznia 2017

1 posta

„OTO MA WYCIECZKA”

 Od listopada 2016 r. w naszym Ośrodku realizowany jest projekt „Oto ma wycieczka”, prowadzony przez Stowarzyszenie- Pracownia Rozwoju Osobistego w Opolu. Jest to program profilaktyczny mający na celu trenowanie przez młodzież umiejętności społecznych, interpersonalnych oraz nabywania umiejętności konstruktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach projektu, kolejno w każdej grupie wychowawczej,  realizowane są warsztaty obejmujące tematy: integracji, radzenia sobie ze stresem, komunikacji, asertywności, podejmowania decyzji, poczucia własnej wartości. Prowadzone zajęcia wzbogacone […]