ŚWIĘTO CHLEBA

25 września wychowanki naszego ośrodka wzięły udział w obchodach Powiatowego Święta Chleba, które, odbyły się w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich. Tegoroczna impreza odbyła się w klimacie śląskim, pod hasłem „Rozsmakuj się w Powiecie Strzeleckim.” Wychowanki ubrane w tradycyjne stroje śląskie przemaszerowały w barwnym korowodzie, częstując napotkanych przechodniów słodkimi śląskimi wypiekami.