NARODOWE CZYTANIE „QUO VADIS” HENRYKA SIENKIEWICZA

3 września na terenie  internatu  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego odbyło się Narodowe Czytanie ,,Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.  Czytanie poprzedziła  prelekcja bibliotekarza  p. Sławka na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.

Bibliotekarz przygotował  fragmenty powieści „Quo vadis”. Powieść Henryka Sienkiewicza czytali  wychowawcy  i wychowanki   Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego.

Na koniec zostały wykonane wspólne zdjęcia pamiątkowe.