SADZENIE DRZEWEK

W kwietniu w ramach współpracy z Towarzystwem Ekologicznym Ziemi Leśnickiej odbył się wyjazd do Parku Wiejskiego w Raszowej. Wspólnie z wędkarzami z Towarzystwa Ekologicznego wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego sadziły drzewka i porządkowały teren parku. Zajęcia proekologiczne prowadzili wychowawcy: pan Paweł oraz pan Marcin. Pomimo ciężkiej pracy i wielu odcisków wszyscy z zadowoleniem zasiedli pod koniec pracy do wspólnego grillowania zorganizowanego przez prezesa Towarzystwa  Ekologicznego.