„BEZ DRÓG NIE MA NÓG”

Te słowa refrenu zaprezentowanej autorskiej hiphopowej piosenki   Marcina Tyburczy towarzyszyły spotkaniu z Fundacją „Latarnia” ,które odbyło się w dniu 20 listopada w naszym Ośrodku.  Pan Marcin wraz  z swoim współtowarzyszem Dariuszem Orłowskim  poprowadził autorskie spotkanie pt. „Poznaj prawdę a prawda Cię uwolni”, którego tematem było uzależnienie od narkotyków,dopalaczy, alkoholu. Prowadzący spotkanie swoje wypowiedzi opierali na prawdziwych historiach, w  których sami grali główne role.  Były one momentami wstrząsające, ukazujące obrazowo realia uzależnienia i cenę, którą musieli zapłacić, aby teraz żyć bez nałogu. Teraz,  jako „pozornie” wolni ludzi , podejmują działania, których głównym celem jest pomoc innym osobom, w szczególności młodzieży w znalezieniu innego sposobu zaimponowania rówieśnikom, spędzenia fajnie czasu  i rozwiązywania swoich problemów, niż sięganie po  środki psychoaktywne.

            Dziękujemy  panu Marcinowi i Dariuszowi z Fundacji „Latarnia” za  spotkanie, było bardzo ciekawie i interesująco. Uświadomiło nam ono znaczenie „pierwszego razu” i  drugą  stronę bycia za wszelką cenę cool oraz wywołało refleksję  CZY WARTO?