SZKOLNY KONKURS „PRAWA UCZNIA, PRAWO PRACY”

W finale edycji 2015 brali udział uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.

Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów praw ucznia oraz prawa pracy. Uczestnicy  konkursu mieli  możliwość wykorzystania wiadomości, które pozyskali  na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości.

W czasie konkursu uczniowie  mieli między innymi  okazję, aby dogłębnie przeanalizować pojęcia, które w pierwszym skojarzeniu są łatwe i wszystkim powszechnie znane.

Konkurs dofinansowany były przez Urząd Miasta w Leśnicy oraz Bank Spółdzielczy w Leśnicy, obie instytucje przekazały nagrody dla wszystkich uczestników.