ZAKOŃCZENIE GRANTÓW EDUKACYJNYCH 2014

Zakończyły się zajęcia realizowane w ramach grantów Powiatu Strzeleckiego „Wypoczywam aktywnie-sposób na czas wolny”. Wychowanki Ośrodka miały szansę na poznanie nowych form aktywności i na doskonalenie swoich zainteresowań sportowych i rekreacyjnych realizując treści z zakresu piłki siatkowej, pływania, bowlingu i z łyżwiarstwa. Organizowane były także wycieczki piesze m.in. na Górę św. Anny i na Biskupią Kopę. Zadania, które były realizowane połączyły ze sobą także elementy wychowania społecznego, wychowania fizycznego  i przede wszystkim zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach. Wszystkie proponowane formy aktywnego spędzania czasu wolnego cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczennic.