SPOTKANIE Z ZAPROSZONYM GOŚCIEM

Wychowanki z MOW w Leśnicy, w dniu 24.10.14 r. gościły specjalistę do spraw przestępczości nieletnich Panią Jolantę Dec, zastępcę naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w Komendzie  Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. Pani Dec w bardzo przystępny i ciekawy sposób przybliżyła wychowankom aspekty dotyczące odpowiedzialności prawnej osób nieletnich oraz przytoczyła  kilka przykładów   czynów karalnych, które są najczęściej popełniane przez nieletnich w nieświadomości, że popadają w konflikt z prawem. Tematy poruszone przez Naszego gościa spotkały się z żywym zainteresowaniem wychowanek, szczególnie, że część poruszonych problemów bezpośrednio dotyczyła naszych dziewcząt.  Dyskusja jaka wywiązała się w trakcie spotkania była bardzo ożywiona i ciekawa, dziewczęta zadawały mnóstwo pytań dotyczących kwestii prawnych oraz różnych niepokojących ich sytuacji z własnego życia. Zarówno nasz gość jak i dziewczęta stwierdziły, że podobne spotkanie należy powtórzyć. Tematem następnego spotkania mogą być kwestie  niewłaściwych zachowań podopiecznych i wskazanie im zgodnych z prawem sposobów rozwiązywania sytuacji problemowych.