GRANTY – CIĄG DALSZY…

Kontynuując program grantów Powiatu Strzeleckiego „Wypoczywam aktywnie-sposób na czas wolny” wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego po raz kolejny miały okazję doskonalić swoje umiejętności gry w bowling na Kręgielni w  „Browarze Centrum”.  Grupa była zróżnicowana pod względem umiejętności gdyż część wychowanek po raz pierwszy poznawała tajniki tej gry. Mimo to rywalizacja była bardzo zacięta. Wszyscy starali się zdobyć jak najwięcej punktów, a śmiechu przy nieudanych rzutach było co nie miara. Wyjazd kolejny raz udowodnił, ze oderwanie się od codzienności w szkole i w internacie pozytywnie wpływa na zachowanie wychowanek i motywuje do pracy nad sobą.