ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2014 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014/2015.  W imieniu pana dyrektora Ryszarda Baszuka , pani kierownik Ośrodka Joanna Gągalska powitała wszystkich zaproszonych gości:

Pana Waldemara Bednarka  – przedstawiciela zarządu powiatu strzeleckiego,

Pana Andrzeja Iwanowskiego – wiceburmistrza Leśnicy,

Panią Iwonę Wojciechowską – zastępcę naczelnika EKT,

Panią Gizelę Szendzielorz – dyrektor LOKIR

oraz Grono Pedagogiczne i uczennice/wychowanki.

Następnie zwróciła się do wszystkich zgromadzonych:

„ Szanowni Państwo, drogie wychowanki

Witam Was serdecznie na uroczystym apelu inaugurującym nowy rok szkolny 2014/2015. Rozpoczynamy nowy rok pracy, w którym czekają nas nowe wyzwania oraz problemy do pokonania.

   Mottem naszego Ośrodka są słowa Alberta Camusa: „NIE KAŻDY MUSI BYĆ WIELKIM CZŁOWIEKIEM. BYĆ CZŁOWIEKIEM TO JUŻ BARDZO DUŻO”. Dlatego całe grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi dokładają wszelkich starań aby zapewnić Wam drogie uczennice godziwe warunki do zdobywania wiedzy, wychowania, w poszanowaniu godności osobistej oraz w atmosferze poczucia bezpieczeństwa. W codziennej pracy wskazujemy Wam właściwe wzorce godne do naśladowania, zauważamy i doceniamy każde sukcesy, nawet te najdrobniejsze, mając na uwadze przede wszystkim Wasze dobro, edukację i wychowanie. Kierujemy się do Was sercem, życzliwością, uśmiechem  i zaufaniem. Dlatego ten czas pobytu w Naszym Ośrodku, wspomnienia z nim związane zależą w głównej mierze od Was samych, jak go spędzicie i wykorzystacie. W czasie pobytu w Naszym Ośrodku tworzycie społeczność, którą powinny cechować pozytywne i twórcze relacje. Przełoży się to na Waszą owocną pracę i osiąganie sukcesów, bo przecież uczycie się nie dla szkoły, nauczycieli, rodziców czy przyjaciół  TYLKO DLA SIEBIE. Dlatego drogie uczennice / wychowanki życzę Wam w tym nowym roku szkolnym samych sukcesów, wytrwałości w podejmowanych trudach i osiągania zaplanowanych celów. Samych dobrych ocen. Napotkane porażki niech Was nie zniechęcają, potraktujcie je jako dodatkową lekcję i wyciągnijcie wnioski. Nie poddawajcie się! Wasz trud zaowocuje w niedalekiej przyszłości.

Drodzy nauczyciele i wychowawcy. Poprzedni rok szkolny był dla Was pełen nowych doświadczeń. Opolski Kurator Oświaty Pani Halina Bilik, w życzeniach z okazji nowego roku szkolnego skierowanych   do dyrektorów  szkół i placówek, nauczycieli i wszystkich pracujących na rzecz edukacji przytacza cytat Goethe: „Radość i miłość są skrzydłami wielkich poczynań.” Dlatego pragnę odnieść się  do tych słów i życzę Wam dużo wytrwałości w podejmowanych działaniach, samych sukcesów, radości z codziennej pracy oraz spełnienia zamierzeń i planów, bo to pozwala rozwinąć skrzydła. Życzę aby trud związany z przekazaniem naszej młodzieży tajników wiedzy oraz w kształtowaniu ich postaw owocował w ukształtowaniu wielu wartościowych osobowości. Ufam, że rozpoczynający się nowy rok szkolny przyniesie państwu nowe możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Niech uczennice/ wychowanki darzą Was szacunkiem, gdyż w pełni na niego zasługujecie. Ogromnie dziękuję za Wasze codzienne zaangażowanie, które pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość naszego Ośrodka.

     Wszystkim pracownikom Ośrodka a przede wszystkim uczennicom/ wychowankom życzę samych sukcesów w tym nowym roku szkolnym. Dziękuję.”