ŻEGNAJ ZIMO…

Wychowanki Ośrodka przywitały wiosnę zgodnie z starym słowiańskim zwyczajem jakim było palenie Marzanny- symbolu zła i zimy. Pierwszego dnia wiosny czyli 21 marca, dziewczyny wraz z wychowawcami wyszły na wiosenny spacer po terenach zielonych Ośrodka. Wychowanki zabrały ze sobą kukły Marzanny, które zostały spalone w specjalnie wyznaczonym miejscu na podwórku szkolnym. Pożegnano w ten sposób zimę i powitano długo oczekiwaną wiosnę.