GRANT EDUKACYJNY POWIATU STRZELECKIEGO

W ramach” Grantu Edukacyjnego Powiatu Strzeleckiego 2014”, wychowanki  naszego Ośrodka biorą udział w projekcie „Wypoczywam aktywnie-sposób na czas wolny”. Zajęcia pozalekcyjne  przeznaczone są dla uczennic gimnazjum oraz szkoły zawodowej. Obejmują  m.in.  zajęcia z nauki pływania, jazdy na łyżwach i gry w kręgle oraz wycieczki piesze i nordic walking. Projekt realizują nauczyciele wychowania fizycznego.