PROJEKT EDUKACYJNY

Wychowanki Młodzieżowego Ośrodka wychowawczego w Leśnicy, uczęszczające do III klasy gimnazjum biorą udział w projekcie edukacyjnym organizowanym przez markę Winiary: „Żyj smacznie i zdrowo”. Celem projektu jest przekazanie uczniom szkół gimnazjalnych, w atrakcyjnej formie, zasad prawidłowego i smacznego odżywiania, zachęcenie ich do pierwszych eksperymentów w kuchni oraz zwrócenie ich uwagi na ważne problemy społeczne takie, jak marnowanie żywności, energii czy wody. Wychowanki w ramach projektu wezmą udział w konkursie na plakat społeczny, nawiązujący do celów programu.